آرشیو - نمایشگاه 2018

رتبه اول ایران در ذخایر گازی جهان

سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور

گاز، انرژی پاک

همکاری بین المللی، انتقال و توسعه فناوری

تهران، میزبان رویداد تخصصی صنعت گاز جهان

درباره نمایشگاه

جزئیات

محل برگزاری

جزئیات

گروه های کالایی و خدمات

جزئیات

چرا نمایشگاه گاز؟

جزئیات

ثبت نام

جزئیات

ثبت نام خبرنگاران

جزئیات