آرشیو - نمایشگاه 2018

رویدادها

مراسم رونمایی و معرفی محصولات و خدمات جدید، امضاء تفاهم نامه ها و قراردادها، بازدیدهای مهم و همچنین برنامه های جانبی نمایشگاه در این بخش قابل ملاحظه هستند.

از مشارکت کنندگان محترم درخواست می شود برای اطلاع مخاطبین نسبت به ارائه برنامه های مرتبط به ستاد یا مرکز خبر نمایشگاه اقدام فرمایند.

بازدید هیئت تجاری مالزی از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

1397/6/13

همایش بین المللی " توان ساخت داخل، بومی سازی فناوری ها و آینده صنعت گاز "

1397/6/10

اولین نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

1397/4/4