آرشیو - نمایشگاه 2018

محل برگزاری و ساعت کاری

زمان های مهم

  • آغاز ثبت نام: روز یکشنبه، 20 اسفندماه
  • ارائه نقشه غرفه ها: روز یکشنبه، 10 تیرماه
  • تحویل غرفه های بدون تجهیزات: روز سه شنبه، 6 شهریورماه
  • تحویل غرفه های با تجهیزات: روز پنج شنبه، 8 شهریورماه
  • افتتاح: ساعت 10 روز شنبه، 10 شهریور ماه
  • اختتام: ساعت 17 روز سه شنبه، 13 شهریورماه
  • جمع آوری: روز چهارشنبه و پنج شنبه، 14 و 15 شهریورماه

نقشه خطوط مترو

نقشه مترو تهران

نقشه گوگل