آرشیو - نمایشگاه 2018

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 14-پوشش اینترنت پرسرعت

1397/6/10

اطلاعیه شماره 13 - برنامه افتتاحیه و همایش "توان ساخت داخل، بومی سازی فناوری ها و آینده صنعت گاز"

1397/6/9

اطلاعیه شماره 12 - زمان تحویل غرفه های خودساز و غیر خودساز

1397/6/4

اطلاعیه شماره 11 - پارکینگ خودرو غرفه داران و بازدیدکنندگان

1397/6/4

اطلاعیه شماره 10 – برنامه مترو شهرآفتاب از میدان و فرودگاه امام خمینی (ره) و بالعکس

1397/5/25

اطلاعیه شماره 9 - مجری تور

1397/5/17

اطلاعیه شماره 8 - تخفیفات ویژه هتل ها

1397/5/11

اطلاعیه شماره 7 – جانمایی غرفه ها و فضاهای نمایشی

1397/5/2

اطلاعیه شماره 6 - رویکرد وزارت نفت در نمایشگاه صنعت گاز ایران

1397/4/24

اطلاعیه شماره 5 - پخش زنده نشست خبری

1397/4/3

اطلاعیه شماره 4 - ثبت اطلاعات مالی در سامانه

1397/3/8

اطلاعیه شماره 3 - غرفه های ارزی / ریالی

1397/3/8

اطلاعیه شماره 2 - بررسی مدارک و فرم ثبت نام متقاضیان در حال انجام است

1397/2/1

اطلاعیه شماره 1 - آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه

1396/12/20