آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات خبر

1397/7/28  |  کد خبر 175  |  چاپ  |  بازدید 67  |  برگزار کننده، گروه تانا

نتایج نظرسنجی نمایشگاه صنعت گاز ایران- شماره 1:

72 % تهرانی، 46 % دکتری و کارشناس ارشد، 59 % دولتی و 41 % بخش خصوصی، ترکیب بازدیدکنندگان نمایشگاه صنعت گاز را تشکیل دادند

در طول ايام برگزاری اولین نمايشگاه بین المللی صنعت گاز ایران که در تاریخ 10 تا 13 شهریورماه 1397 در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار شد، از بازدیدکنندگان ایرانی این رویداد نظرسنجی به عمل آمد و  100 نفر از بازديدكنندگان نسبت به تكميل فرم ها مشاركت داشتند. با توجه به تعداد بازديدكنندگان ( 2 هزار نفر) و تخصصی بودن نمايشگاه اين تعداد فرم، برای تحليل نظرات بازديدكنندگان مناسب بود.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS2018، پس از انتشار گزارش کامل نظرسنجی بازدیدکنندگان که از طریق http://gasshow.ir/fa/reports قابل مشاهده و دسترسی است و بر مبنای اطلاع رسانی شفاف که از ابتدا در دستور کار ستاد برگزاری نمایشگاه بوده، اهم نتایج آن در قالب اخبار به اطلاع مخاطبان محترم می رسد.

این گزارش می افزاید: بر اساس داده ­های بازديدكنندگان، 84 درصد بازديدكنندگان را مردان و 16 درصد آنان را زنان شامل شدند. از اين ميان 72 درصد بازديدكنندگان از استان تهران بودند. علاوه بر تهران، بازدیدکنندگان از استان های البرز، اصفهان، قزوین، مرکزی، کرمان و گلستان حضور داشتند.

نمودار شماره (1)- استان محل سكونت بازديدكنندگان

05

 

72 % تهرانی، 46 % دکتری و کارشناس ارشد، 59 % دولتی و 41 %  بخش خصوصی، ترکیب بازدیدکنندگان نمایشگاه صنعت گاز را تشکیل دادند
خبرهای مشابه
نظرات