آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره 8 - تخفیفات ویژه هتل ها

1397/5/11

به اطلاع مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان محترم می رساند بنابر توافقات انجام شده با هتل های مندرج در جدول پیوست، تخفیفات ویژه برای میهمانان نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران در نظر گرفته شده است. متقاضیان محترم برای استفاده از تمهیدات با مسوولین هتل تماس حاصل فرمایند.