آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره 2 - بررسی مدارک و فرم ثبت نام متقاضیان در حال انجام است

1397/2/1

اطلاعیه شماره 2

بررسی مدارک و فرم ثبت نام متقاضیان در حال انجام است

ضمن تشکر از متقاضیانی که نسبت به پیش ثبت نام در سامانه اینترنتی نمایشگاه اقدام کرده اند،  برای ادامه فرآیند مشارکت مراتب زیر را به اطلاع می رساند:

  • اطلاعات مندرج در فرم الکترونیکی و مدارک ارسالی از سوی کارشناسان ستاد برگزاری نمایشگاه، حداکثر تا یک هفته پس از زمان وصول، بررسی و نتیجه از طریق پانل کاربری به اطلاع نماینده­ی واحد متقاضی می رسد.
  • درصورت نقص اطلاعات یا مدارک، مراتب با توضیح لازم از طریق پانل کاربری به اطلاع رسانده می شود که خواهشمند است نسبت به رفع نواقص در اسرع وقت اقدام فرمایند.
  • پیام های ستاد از طریق پست الکترونیکی متقاضی نیز ارسال می شود. توجه داشته باشند پست الکترونیکی که به عنوان نام کاربری پانل از سوی نماینده متقاضی اعلام شده، مبنای ارسال اطلاعات خواهد بود.
  • یکی از مدارک درخواستی، فرم امضاء شده اطلاعات و مقررات نمایشگاه است که به دلیل ارائه آن در آینده و الزام مشارکت کنندگان نهائی به تعهد در آن، در حال حاضر نیازی به ضمیمه کردن آن نیست و پیش ثبت نام بدون اعلام خطا، قابل انجام است.
  • درصورت تائید کارشناسان ستاد و تکمیل مدارک اولیه، پیش فاکتور متقاضی صادر و امکان پرینت آن از طریق پانل اختصاصی شرکت درخواست کننده، قابل رویت و چاپ می باشد.

                                                                                             ستاد خبری

                                                                                            اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران