آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره 3 - غرفه های ارزی / ریالی

1397/3/8

در ارتباط با ثبت نام متقاضیان غرفه های ارزی – ریالی موارد زیر به استحضار می رسند:

  • لطفا در ابتدای فرآیند ثبت نام الکترونیکی و انتخاب نوع غرفه، گزینه ارزی - ریالی را انتخاب فرمائید.
  • ملاک برای تعیین اولیه متراژ بخش ریالی و بخش ارزی، اظهار متقاضی می باشد و در فرآیند ثبت نام امکان ثبت دو متراژ برای بخش ریالی و همچنین بخش ارزی میسر است.
  • برای غرفه ارزی – ریالی نیز امکان انتخاب غرفه ی با تجهیزات و بدون تجهیزات پیش ساخته وجود دارد که در صورت انتخاب هر یک از آنها، برای مجموعه ی ارزی – ریالی، در نظر گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر امکان این که بخش ریالی و ارزی در باتجهیزات و بدون تجهیزات بودن، متفاوت باشند، وجود ندارد.
  • پس از بررسی ستاد و تائید پیش ثبت نام، دو پیش فاکتور ریالی و ارزی مجزا صادر می شود که از طریق پانل کاربری قابل مشاهده و چاپ می باشند.
  • متقاضیان محترم هزینه ریالی و ارزی غرفه را به صورت مجزا به حساب ریالی و ارزی اعلام شده در فاکتور واریز و در صورت هرگونه وجود سوالات احتمالی با ستاد برگزاری، تماس حاصل فرمایند.
  • تفکیک بخش ریالی و ارزی از طریق المان های طراحی، غرفه آرائی، چیدمان و معرفی محصولات و خدمات الزامی است.
  • چنانچه بر اساس بررسی کارشناسان مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب ، فضای اشغال شده در بخش ارزی بیش از متراژ اظهار شده باشد، مشارکت کننده ملزم به پرداخت هزینه مازاد، متناسب با فضای تحت پوشش خواهد بود.
  • حداقل متراژ بخش ارزی 9 مترمربع می باشد.

                                                                                                                  ستاد خبری

                                                                                            اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران