آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره 4 - ثبت اطلاعات مالی در سامانه

1397/3/8

در ارتباط با ادامه ی فرآیند و امور اجرایی مشارکت کنندگانی که ثبت نام اولیه آنها مورد موافقت قرار گرفته و نسبت به واریز وجه اقدام کرده اند، نکات زیر به استحضار می رسند:

  • لطفا نسبت به درج اطلاعات سند و مدرک مالی در سامانه اینترنتی ( پانل کاربری) اقدام فرمائید. در پانل کاربری امکان ثبت شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، بانک مبداء و ... تعبیه شده است.
  • ملاک انجام تعهد مالی در فرصت زمانی تعیین شده و استمرار فرآیند ثبت نام، درج اطلاعات فوق در سامانه اینترنتی می باشد.
  • چنانچه متقاضی چک معادل هزینه مشارکت در وجه مجری صادر نموده، الزامی است ضمن ارائه اصل چک به ستاد برگزاری، نسبت به درج مشخصات چک در سامانه اقدام نماید.
  • در مرحله اولیه، کلیه فاکتورها براساس هزینه غرفه ی یک طرف باز محاسبه شده و پس از تخصیص متراژ نهائی از سوی ستاد و در صورت تغییر هزینه مشارکت، پیش فاکتور ثانویه صادر خواهد شد. تاکید می نماید اراده ستاد برگزاری، تامین فضای مورد درخواست متقاضیان و عدم کاهش متراژ مورد نیاز است.

                                                                                                                  ستاد خبری

                                                                                            اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران