آرشیو - نمایشگاه 2018

مجریان تور

ماه گشت
مدیر آقای فرید امیری
وبسایت http://mahgasht.com/
ایمیل Mahgasht@nahgasht.org
تلفن ‎+98 21 88512828
دورنگار ‎+98 21 88755565
آدرس تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید حسین میرزائی زینالی ( کیهان غربی )- نبش خیابان پارسا- پلاک 172
شرکت ایران دوستان
فرد مسئول فریبا واحدی
ایمیل fariba@mice.ir
تلفن ‎+98 21 88722975
تلفن همراه ‎+98 912 8883092
دورنگار ‎+98 21 88712927
آدرس تهران- خیابان ولیعصر- مقابل خیابان مطهری- خیابان سوم یوسف آباد- پلاک15