آرشیو - نمایشگاه 2018

چرا نمایشگاه گاز؟

برگزاری این نمایشگاه، به اندازه کافی و به دلایل مختلف، جذابیت بالایی دارد تا انگیزه مشارکت را در مخاطبین خود برای حضور در گردهمایی بزرگ صاحبان نام و دست اندرکاران تولیدی، صنعتی و تجاری گاز در یک رویداد تخصصی به میزبانی تهران، فراهم آورد.
گرچه نمایشگاه صنعت گاز ایران اولین دوره خود را در شهریورماه سال 97 تجربه می کند، ولیکن ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ایران، موید استعداد این رویداد برای مطرح شدن به عنوان یک نمایشگاه طراز اول بین المللی در حوزه انرژی است.

به طور خلاصه ویژگی های این نمایشگاه برای مشارکت را می توان این گونه بیان کرد: