آرشیو - نمایشگاه 2018

چرا بازدید؟

گردهمایی و حضور بازیگران کلیدی، صنعتگران، فناوران، بازرگانان، متخصصین و دست اندرکاران صنعت گاز جهان، زمینه و فرصت بسیار مغتنمی برای عرضه توانمندی ها و رقابت مشارکت کنندگان است .

این نمایشگاه امکان تعامل گسترده و سطح بالای طرف های گوناگون صنعت گاز جهان را در بخش های شناسایی، تولید، تامین، انتقال، توزیع و مصرف گاز فراهم خواهد آورد و رتبه برتر ایران در ذخایر گازی جهان و نقش تعیین کننده گاز در برنامه های توسعه ای کشور، بر انگیزه بازدید از اولین دوره این رویداد، خواهد افزود.

به طور عمومی برخی از شاخصه ها و ویژگی های نمایشگاه برای بازدید کنندگان در قالب زیر تعریف پذیر و از انگیزش های مهم این رویداد، می باشد:

مطالعه وضعیت بازار، ارتباط با مشتریان، مشاهده و مقایسه طیف گسترده ای از کالاها / خدمات و ایده های جدید، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان محصولات / فناوری های جدید، امضاء تفاهم نامه و قرارداد، تبدیل شدن به عامل / توزیع کننده برای تولید کنندگان معروف، دیدار با متخصصین و کارشناسان و کسب دانش فنی، بحث در مورد مسائل تجاری در محیط عینی و واقعی، آشنایی و انتخاب همکار و شریک مطمئن برای آغازفعالیت های مشترک